پالت ها

انواع پالت های بومیران

پالت چوبی

پالت یکبار مصرف