هنرمند درونی خود را کشف کنید: کدام هنرمند مشهور هستید؟

قبل از شروع، نام و پست الکترونیک شما چیست؟

سبک هنری مورد علاقه شما چیست؟

چه تکنیک، شیوه و یا سبکی را برای بیان احساسات و یا نمایش جهان اطراف خود انتخاب کرده اید؟

فرآیند خلاقیت شما چیست؟

اغلب از چه مدیومی استفاده میکنید؟

موضوع مورد علاقه شما چیست؟

از گوش دادن به چه نوع موسیقی لذت می برید؟

به نظر شما مهمترین جنبه هنر چیست؟

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

LinkedIn Facebook Twitter

خارج شوید